سهام در حسابداری

سهام در حسابداری ، سهام در دنیای تجاری امروز نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، به طوری که با انتخب صحیح و آگاهانه سهام، سود قابل توجهی نصیب فرد و یا سازمان خواهد شد.

سهام را می توان نوعی ورقه های بهاداری دانست که می توان با خرید آنها شما را به عنوان مالک سازمان و یا مالک قسمتی از سازمان دانست.


ارزش سهام در حسابداری


با ارزش گذاری درست سهام می توان ادعا نمود که سازمان با تحقق اهداف خود روبرو خواهد شد و توانای های تجاری سازمان ارتقا خواهد یافت. بر اساس قانون لازم است سازمان از تعداد سهام خود و ارزش واقعی آن آگاهی داشته باشند و سهام را به طرز صحیح برای دیگران افشا کند. از آنجایی که در ترازنامه دارایی ها، سرمایه در گردش، حقوق صاحبان سهام و موارد دیگر ذکر می شود، به همین دلیل ترازنامه ها اهمیت بالایی دارند و در ارزیابی افراد برای سرمایه گذاری تاثیر گذار است.


انواع مختلف سهام


سهام مشترک: سهامی که عموم مردم از آن صحبت می کنند سهام مشترک می باشد. غالب سهام های صادر شده سهام مشترک می باشند. سرمایه گذاران برای انتخاب اعضای هیئت مدیره بر اساس میزان سهام خود حق رای دارند. سهام مشترک در طولانی مدت بازدهی بیشتری خواهد داشت و این بازده نسبت به هزینه ای که پرداخت می کنید بالا می باشد. چرا که سهام عادی دارای ریسک بیشتری نسبت به سهام های دیگر است.


سهام ترجیحی: این سهام همان سهام ممتاز است که میزان مالکیت در شرکت را نشان می دهد. سهامدار ترجیحی دارای حق رای نبوده اما بسته به نوع سازمان حق رای به این افراد داده می شود. در این نوع سهام سود سهام ثابت برای همیشه ضمانت خواهد شد اما در سهام عادی این گونه نیست و دائمی بودن دریافت سود تضمین نمی شود.


نتیجه پایانی


سهام عادی و سهام ممتاز دارای تفاوت هایی هستند مثلا سهام ترجیحی در صورت انحلال شرکت بر سهام عادی ارجحیت دارد و سهام ترجیحی قابل فراخوان بوده یعنی شرکت در هر زمان به هر دلیلی می تواند سهام را از سهمداران بخرد.