قرارداد حسابداری

قرارداد حسابداری ، هنگامی که قراردادی تنظیم می شود تمامی تعهدات طرفین به صورت کتبی اعلام می شود و سبب کاهش بسیاری از مشکلات خواهد شد.

در صورتی که حسابدار یا مدیر مالی می باشید لازم است با قرارداد کار کنید و حتی به صورت کوتاه مدت نیز بدون قرارداد خدمات ارائه ندهید.


نکات قرارداد حسابداری


لازم است در هنگام عقد قرارداد حسابداری به نکاتی توجه شود تا از بروز ضرر و زیان احتمال جلوگیری به عمل آید. به عنوان مثال نام فرد و یا سازمان خدمات دهنده و گیرنده باید به صورت دقیق مشخص شود. در ضمن لازم است زمان ارائه خدمات به صورت دقیق مشخص شود. باید وظایف دقیق شما تحت عنوان حسابدار و مدیر کارفرما کتبا نوشته شود مثلا حسابدار باید تمامی ثبت های حقوق و دستمزد را بزند یا مالیات حقوق را در رد کند. یادتان باشد در قراردادهای حسابداری از عبارت ثبت کلیه سندهای حسابداری استفاده می شود سعی داشته باشید این کلیات را شفاف سازی کنید. در ضمن در قرارداد حسابداری باید نوشه شود که امور مالیاتی از چه قسمت هایی باید به وسیله شما پیگیری شود و در کدام قسمت ها شما مسئول نیستید.


عواقب عدم عقد قرارداد حسابداری


چنانچه قراردادی بین طرفین منعقد نگردد امکان بروز مشکلات بسیار زیاد می شود. مثلا هنگامی که مشکلی به وجود می آید شما سر درگم خواهید بود که به چه منبعی رجوع کنید و یا در صورت بروزمشکلات حادتر، مدرکی برای دفاع از خود نخواهید داشت. امکان دارد پروژه خوبی باشد اما از آنجایی که هیچ قراردادی منعقد نکرده اید بدون هیچ گونه تعهدی فسخ شود اما اگر قراردادی به صورت رسمی و کتبی تنظیم شود، سبب می شود به صورت حرفه ای تر کار کرده و شغل خود را ارتقا دهید و اگر هم سو تفاهمی پیش آمد بر اساس مفاد نوشته شده فسخ کنید.