نرخ جذب چیست

نرخ جذب چیست ، برای تعریف نرخ جذب می توان گفت نرخی است که منازل مسکونی در بازار طی یک بازه زمانی به فروش می رسند. برای به دست آوردن این نرخ باید تعداد متوسط فروش را در هر ماه بر تعداد کل خانه های موجود تقسیم کرد.

مسیرهای شغلی حسابداری

مسیرهای شغلی حسابداری ، حسابداران برای انجام حسابداری یا در دفاتر به صورت حضوری و یا دور از دفاتر سازمان، فعالیت می کنند. حسابداران ممکن است بر اساس فعالیت انحصای

قرارداد حسابداری

قرارداد حسابداری ، هنگامی که قراردادی تنظیم می شود تمامی تعهدات طرفین به صورت کتبی اعلام می شود و سبب کاهش بسیاری از مشکلات خواهد شد.

محاسبات نوبت کاری و شب کاری

محاسبات نوبت کاری و شب کاری ، برای تعریف نوبت کاری می توان گفت نوعی از کار که در طی یک ماه ساعات آن در گردش است. مثلا در شیفت صبح یا عصر و شب انجام می شود.

سهام در حسابداری

سهام در حسابداری ، سهام در دنیای تجاری امروز نقش بسیار مهمی را ایفا می کند، به طوری که با انتخب صحیح و آگاهانه سهام، سود قابل توجهی نصیب فرد و یا سازمان خواهد شد.