سبکهای درخواستی

IMG-20151010-WA0006

سلام.

برای سبکهای درخواستی ازتک تک این شاعران حاضر با خود بنده ازطریق شماره تماس پیگیر باشید.

 
۱)باید یک هفته جلوتر اطلاع دهیدتاشاعر وقت لازم را برای آماده کردن سبک داشته باشد.
۲)هرمداحی بخواهد یک سبکی براش گفته بشود به این شماره اطلاع دهد.
۳)برای هر سبک مبلغ ۵ تومنبابت هزینه های سایت  گرفته خواهد شد.
۴)این مبلغ را به شماره حساب(کارت)۶۲۷۳۸۱۱۰۴۱۹۵۷۶۰۳بانک انصار
۵)کربلایی رامین مهدی پور واریز کنید.
۶)شماره تماس کربلایی رامین مهدی پور۰۹۳۸۴۶۱۸۳۹۹