طریقه ارسال سبک به سایت

سلام دوستان عزیز.

برای ارسال سبکهای جدید و قرار گرفتن در این سایت

باید شاعر سبک مورد نظر در گروه سبکهای مداحی در برنامه واتس آپ حضور داشته باشد.
درغیراین صورت نمیتواند شعرو سبک در سایت قراربگیرد.

و ضمنا نوا هایی در این سایت به اشتراک گذاشته میشه که سبکش از شاعران گروه سبکهای مداحی باشه.

۰۹۳۸۴۶۱۸۳۹۹