شعروسبک:حمیدکاظمی

بدون نظر

شاعرحمیدکاظمی

 

دانلودفایل

 

زمینه شهادت حضرت معصومه(س)

تومیدی بال وپرم
وقتی میام توحرم
انگاری توصحن تو
تو حرم مادرم

با یه دل مادری
میباره اشک چشام
حرم زیبای توست
حرم مادر برام

معصومه بی بی یه دعاکن حق رضا
ویرونه نشه سوریه، یمن و سامرا
ویرونه بشه کاخ کفر سعودیا
(سیدتنا بی بی حضرت معصومه)۳

اومدم ازراه دور
مشتاق دیدارتم
بیابه بالین من
خواهربیمارتم

بدجوری دلتنگتم
هواتوکردم داداش
نذاری که جون بده
معصومه باغصه هاش

غصه وغمم غم هجرون ودوریه
قامت خمم یه نشون ازصبوریه
ناله و دمم نفسام بی تو زوریه
(سیدتنا بی بی حضرت معصومه)۳

درسته تو غربتم
من ازتودورم رضا
ولی دلم غم داره
من کجازینب کجا

زینب ودشت بلا
قتلگه و خیمه ها
چی بگم ازکوفه و
زینب و شام بلا

من ندیدم و ولی دیدزینب حزین
رأس داداش و روی نی جسمش وزمین
ابریه چشام براتک یل ام البنین

(سیدتنا بی بی حضرت معصومه)۳

شعروسبک:حمیدکاظمی”اویس”

کانال سبکهای مداحی : https://telegram.me/Sabkmadahi110