شعروسبک:امیرحسین پارسا وسعیدیزدی

بدون نظر

۲۰۱۶۰۴۲۲_۲۱۳۴۲۷

 

دانلودفایل

?السلام علیڪ یامیرالمومنیڹ?

?شعروسبڪ شور
?حماسی مولاعلی(؏))?

??شعروسبڪ طوفانے??

‼️?پیشنهاد دانلود واجرا?‼️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

?شور حماسی امیرالمومنین علیه السلام?
✨✨✨✨
۱⃣
به طبق فرموده ی پیغمبر
رسول حق و شافع محشر
که افضل از عبادت عالم
یه ضربه شمشیره توئه حیدر

تا ابد برحقی
شاهده مطلقی
یگانه شیره غزوه ی خندقی

افتخاره نبی
قاتل مرحبی
تو اسوه ی شجاعت زینبی

یاعلـــے مولا
یاعلـــے مولا
یاعلـــے مولا

اول و آخر؛ یاعلـــے مولا
عشق پیغمبر؛ یاعلـــے مولا
ساقیه کوثر؛ یاعلـــے مولا

?یاعلـــے مولا، یاعلـــے مولا?

✨✨✨✨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲⃣
قسم به لا اله الا الله
به وقت جنگیدن تو والله
میون خیمه ها بلند میشه
صدای تکبیر رسول الله

صاحب ذوالفقار
شاهه دلدل سوار
امیر و سرلشکره با اقتدار

قاتله عبدود
ذکره هر یل بود
یک صد و ده مرتبه حیدر مدد

یاعلـــے مولا
یاعلـــے مولا
یاعلـــے مولا

شافع محشر؛ یاعلـــے مولا
فاتح خیبر؛ یاعلـــے مولا
یک تنه لشکر؛ یاعلـــے مولا

?یاعلـــے مولا؛ یاعلـــے مولا ?
✨✨✨✨
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳⃣
زمانی که میون میدانی
جدا میشه به کمتر از آنی
سره عدو به کوریه چشمه
فراریه همیشگی ثانی

یا ابا المجتبی
ای شه لافتی
شان نزول آیه ی هل اتی

ذات رب جلی
در توئه منجلی
آیت عظمای خدایی علی

یاعلـــے مولا
یاعلـــے مولا
یاعلـــے مولا

سید و سرور؛ یاعلی مولا
از همه برتر؛ یاعلـــے مولا
بر جهان رهبر؛ یاعلـــے مولا

?یاعلـــے مولا؛ یاعلـــے مولا ?
✨✨✨✨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
?اثرمشترڪ از:
شاعراڹ اهلبیت:

✍ #امیرحسیڹ_پارسا
✍ #سعیدیـــــــــــــــــزدی
?عبدالزهرا۶۹?
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کانال سبکهای مداحی : https://telegram.me/Sabkmadahi110