شعروسبک:حمیدکاظمی

بدون نظر

 

شاعرحمیدکاظمی

 

دانلودفایل

 

زمینه
شور_زیبا
حضرت_رقیه_س

سبک : خوشبختی یعنی
توزندگیت امام حسین داری…

مسافرم از سفر اومد
عمه نیگا کن پدر اومد
کنار من کنج خرابه
چرا بابایی با سراومد

رفتی بعد از تو
مرد یهودی حرف بد میزد
زجر حرومی هی لگد میزد
بابایی

رفتی بعد از تو
قامت من رو غصه خم کرده
صورتم از سیلی ورم کرده
بابایی

“شاه عطشانم”
“یاابتا حسین حسین جانم۳”

دختره و گیسوی زیباش
شونه شه بادستای باباش
نه من دیگه موبه سرم هست
نه باباجون سالمه دستاش

دخترت پیرشد
ازاون شبی که بی امون میزد
به دندونات با خیزرون میزد

دخترت پیر شد
ازوقتی که حرف کنیز اومد
نبودی زجر همش منو میزد
بابایی

“شاه عطشانم”
“یاابتا حسین حسین جانم۳″

✍?شعراز :
کربلایی حمیدکاظمی”اویس”

کانال سبکهای مداحی : https://telegram.me/Sabkmadahi110