شعروسبک:محمدرضاعبدالهی

بدون نظر

IMG_۲۰۱۵۰۹۱۷_۱۴۰۷۵۶

 

دانلودفایل

 

زمینه،شور حضرت معصومه
????
(من تو رو دارم)
ولی نگاه من به سوی مردم
نمیدونم که این قرار چندم
دلتنگم و علاج من توی قم

(صاحب الزمان)
میخونه تو صحن بی بی وقت اذان
روضه ی تلخ یه مادر قد کمان
زیارتش شفاعت داره ارمغان

خوش به حال اونیکه تو شهر قم
همسایش آخه هست حضرت معصومه
اینجا هست حرم حضرت فاطمه

تو هستی بی بی برای ایران هدیه ی پاک خدایی

خدا میدونست ما ایرانیها بی اندازه ایم زهرایی

//اشفعی لنا فی الجنه…//
#بند دوم:
(مثل زینبی)
ولی به دورتون مراجع عظام
به دور زینبه ترکه ی حرام
دختر حق بزم حرام امون زشام

(سرنوشته که)
باید بشه خواهر از عشق خود جدا
یه روزی توی قم یه روزی کربلا
امون ز دوریه رقیه از بابا

هر کسی که میخواد بره امام رضا
از امامه رضا بگیره کربلا
میگیره حاجتو تو حرم شما

تنها حاجتم یا فا طمه اشفعی لنا فی الجنه

علی قسیم النار والجنه علی حبه جنه
//اشفعی لنا فی الجنه…//
زمینه،شور
حضرت معصومه
محمدرضا عبدالهی

کانال سبکهای مداحی : https://telegram.me/Sabkmadahi110
??????