شعروسبک:محمدعلی کمالی بانوای :کربلایی محمداحمدی فرد

بدون نظر

 

IMG_۲۰۱۵۰۹۱۷_۱۴۰۷۵۶

 

دانودفایل

به در تو گیرم
زدی تو زنجیرم
نباشه این روضه
بخدا میمیرم

چشم من به دربه اقاجون
کربلا میرن همه آسون
زندگیم نداره یک سامون
من میخوام بشی واسم درمون
درمون من.منو نجاتم بده
درمون من.آب حیاتم بده
درمون من برگ براتم بده
براتم بده

اقاببین توقلب من ماتمه
اقاببین کرببلات قبلمه
اقا بریزشراب من باز کمه
بازکمه
حسین حسین حسین حسین جان حسین
چه کنه این سائل
که در اریش ازگل
بارون عشق تو
کی میشه باز نازل
دیدن حرم شده حسرت
زائرا میرن چه با کثرت
تودلاشونه اقا لذت
چاره ی منه فقط تربت
دلگیرم از شبای اشک ودعا
نگو نمیرسه به تو این صدا
کجا اخه کرده دل من خطا
اخ کربلا

دست منو دامنتو این ردا
کرببلا بده تورو به خدا
سینه بزن شاید فرج شه گدا
اخ کربلا
حسین حسین حسین حسین جان حسین
وسط این اشکام
کرببلا میخوام
یهویی میبینم
تو حرم اقام

قصه ی منو تو بیتابی
رعیتم ولی تو اربابی
قسمتم بشه نظر باتو
من میشم شبیه گندابی
میشکنم این سرو فدای غمت
برای زخما و سر درهمت
من میمیرم اقا تواین ماتمت
اقا ماتمت

زینبی ام غرورمن همینه
ذکر عقیله روی دل میشینه
دمشق همون جنت رو زمینه
روزمینه
______________________

شور اباعبدالله
شعروسبک :

محمدعلی کمالی(#تشنه)
اجرا:کربلایی محمداحمدی فرد

محفل غم فداییان حسین کرمان
کانال سبکهای مداحی : https://telegram.me/Sabkmadahi110