شعروسبک:علی اکبریاری بانوای:کربلایی محمدعلی بخشی

بدون نظر

 

foad

 

دانلودفایل

بنداول:

شاه دوعالم تویی کشتیه نجات
شاه دوعالم یاقتیل العبرات
شاه دوعالم باب رحمت خدا
شاه دوعالم آقامیمیرم برات

ثارالله

دلبردلم
حل مشکلم
تاابددرت
آقاسائلم ۲ بار

ارباب شورمحرمی
ارباب خیلی مکرمی
ارباب حک روی قلب من
ارباب ذکرمعظمی

اربابم حسین اربابم

??????

بنددوم:

بی بی رقیه ذکرت رولب زمزمه
بی بی رقیه عشق شاه علقمه
بی بی رقیه تا چادر سرمیکنی
بی بی رقیه میشی یه پا فاطمه

رقیه

اسوی حیا
صبرانبیا
دلبرحسین
ناموس خدا ۲ بار

خانوم ای نورنیِّرِین
خانوم ریحانه الحسین
خانوم خاتون کربلا
خانوم ای عشق عالمین

رقیه مددبی بی جان

??????

بندسوم:

سیده زینب سربازه سپاهتیم
سیده زینب پی نیم نگاهتیم
سیده زینب ماهمه مدافعان
سیده زینب لشکری براهتیم

یازینب

شیرزن عرب
فاطمی نصب
یک شبی دمشق
ماروبطلب ۲ بار

زینب اولیامخدره
زینب بی تودل مکدره
زینب نباشه کرامتت
زینب نوکرت دربدره

یازینب مددیازینب

??????
سبک: الحقیر کلب الرقیه کربلایی مهدی نظری

شعر:الحقیر علی اکبریاری

بانوای : کربلایی محمدعلی بخشی

کانال سبکهای مداحی : https://telegram.me/Sabkmadahi110