شعروسبک:علیرضانقدی

بدون نظر

 

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b8%db%b0%db%b1_%db%b0%db%b1%db%b5%db%b9%db%b5%db%b4

دانلودفایل

 

?شور / زمینه?
?کربلا/امام حسین?

بند۱⃣

پناهم بده
ترو اشک خواهرت پناهم بده
ترو جون اصغرت پناهم بده
به رقیه دخترت پناهم بده
کرم کن حسین
بیا و نگاه تو به دلم کن حسین
نظری تو بر چش ترم کن حسین
قسمت این روسیاه حرم کن حسین

شهادت عجب صفایی داره
مخصوصا تو راه زینب باشه
جنازم میاد ایشالله حرم
میکنه طواف دور شیش گوشه

اقام اقام آقام اقام یا ابا عبدالله
بند۲⃣
منو رد نکن
منو هم بخر حسین منو رد نکن
ای تو نور هر دو عین منو رد نکن
کربلا ببر حسین منو رد نکن
منو هم بخر
قاطیِ نوکر خوبات منو هم بخر
قاطیِ گریه کنات منو هم بخر
قاطیِ سینه زنات منو هم بخر

یا حسین عجب کرمی داری
آقاجون عجب حرمی داری
پرچمت آقا همیشه بالاس
به حسین عجب علمی داری

آقام آقام اقام اقام یا ابا عبدالله

شعرواجرا:
کربلایی علیـرضا نقدی

هیات عاشقان امام علی همدان

کانال سبکهای مداحی : https://telegram.me/Sabkmadahi110