شعروسبک:رضانصابی بانوای:کربلایی صفری.مظفری.

بدون نظر

 

IMG_۲۰۱۵۰۹۱۷_۱۴۰۷۵۶

 

شور یا زمینه ورودیه فاطمیه

شعرو سبک و رضا نصابی

جز گریه کردن کاری ندارم
از غم مادر ابر بهارم ۲

گریه می کنم
مثل بارون مثل ابرا
گریه می کنم
برای غربت مولا
گریه می کنم
برای درد ای زهرا
فاطمیه شد ۲
باز می کشم من از سینه اه و
باز هم می پوشم رخت سیاه و

رخت ماتم و
دوباره بر تنم کردم
باز دوباره از
غم حیدر پر از دردم
توی کوچه ها
دنبال روضه می گردم

فاطمیه شد ۲

باز هم می خونم از درد بسیار
از اتش و دود از میخ مسمار

با همه توون
با لگد داشت به در می زد
با لگد به در
نه قلب حیدر می زد
پیش بچه هاش
ضربه. ها به مادر می زد

فاطمیه شد
??????????????

✍شاعر رضا نصابی

?اجرا

کربلایی احسان صفری

کربلایی مهدی مظفری

 

کانال سبکهای مداحی : https://telegram.me/Sabkmadahi110