شعروسبک:سعیدعلامه بانوای:کربلایی مهردادسرمدی

بدون نظر

دم-هر-قدم-حسین-mp3-image

 

دانلود فایل

✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
بِـسْــمِ الّلهِ الرَّحْمٰنِ ألْرَّحیم
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
شعر و سبک زمینه ذوقی
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
✍به قلم و?سبک سازیِ :
{کَــربَــلــٰــائــی سَـعـیـدعَلّامه}
و به?نفس گرم :
{کَــربَــلــٰــائــی مهرداد سرمدی}
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅
بند۱⃣

سربه هوای یارمو
مجنون و بی قرارمو
باگوشه ی نگاهتون
کردی منوشکارمو
باکسی کاری ندارم
جز تو که یاری ندارم
اگه قیامت نباشی
راه فراری ندارم

ای تکیه گاه من پشت و پناه من
فریاد وآه من یاحسین۲مددی
تویی دریادمن وإن یکادمن
ای اعتقاد من یاحسین۲مددی

برای من هم نفسی
تولحظه های بی کسی
یقین دارم ازته دل
میای به دادم میرسی
«یاحسین أبی عبدالله حسین»
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

بند۲⃣

دردموتسکین بده تو
حرم به مسکین بده تو
ضریحوآقانشون
نوکر شرمگین بده تو
برده دل ازاین عاشقات
گنبدوایوون طلات
بال وپرم بده حسین
مثل همه کبوترات

نکن فراموشم توفکرشیش گوشم
درجوش وخروشم ببینم ضریحتوآقا۲
همه آرزویم همه گفتگویم
کاش که روبرویم ببینم ضریحتوآقا۲

الٰهی زنده بمونم
من توی حسرت نمونم
توحرمت عاشورارو
باصدتالعنت بخونم
«یاحسین أبی عبدالله حسین»
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

بند۳⃣

رقیه دخترحسین
شبیه مادر حسین
جاش بوده روی شونه ی
علی اکبر حسین
هم سخن شبای من
همدم غصه های من
زیارت دمشق تو
به زیرلب دعای من

شمیم یاسی تو عشق عباسی تو
توقلب الناسی تورقیه جوونیم به فدات
آینه ی کوثری کوثر پدری
نوه ی حیدری رقیه جوونیم به فدات

سرورمادیوونه ها
دختر شاه کربلا
همیشه جاداری بی بی
توی رگ و توخون ما
«رقیه دخترحسین»
____________________________
? شعری از : سعیدعلامه
( اشـــعـــاروسَـــبْـــکْـــهـــای )
?قـــ‍ـــلَــ‍ــ‍ــمِ سَــــــــبْــــــــز?
کانال سبکهای مداحی :
https://telegram.me/Sabkmadahi110

بانوای : کربلایی مهرداد سرمدی
——————————–
التماس دعا
«بَرمُحَمَّد و آلِ مُحَمَّد صَلَوات»