شعر و سبک : علی مهدوی نسب

بدون نظر

 

photo_2016-07-18_19-16-56

 

دانلود فایل

هشتم شوال
سبک ۱
زمزمه،واحد،زمینه وشور
پیشنهادی:زمینه

صحرای بقیع ای بی ضریح ِ بی قرینه
بی شمع و چراغی ای غریب در مدینه

نه حرم،صحن و سرا
گنبد و ایوون طلا
سایبونت آسمون
جای گل نقش جفا

الامان و الامان
چاره کن ای لامکان
زائر قبر بقیع
مهدی صاحب زمان

العجل صاحب زمان….
&&&&&&&&
در حریم تو قبر حسن غریب مادر
اون قبرشکسته ازغمش پشت برادر

قِصّهٔ تشت وجگر
زینب وچشمان تر
از غم تیر بلا
جسم و تابوتش سپر

الامان و الامان
چاره کن ای لامکان
زائر قبر بقیع
مهدی صاحب زمان

العجل صاحب زمان….
&&&&&&&&
در دلت مزار ِ یادگار نور حیدر
دائم البکاء ازداغ ماه پاره پیکر

یاد ِشاه بی کفن
رفته غارت پیروهن
مانده زیر آفتاب
آن گل دور از وطن

الامان و الامان
چاره کن ای لامکان
زائر قبر بقیع
مهدی صاحب زمان

العجل صاحب زمان…..
?علی مهدوی نسب