شعرو سبک : یاسر سیوندی

بدون نظر

 

 

شاعر یاسر سیوندی

دانلود فایل

✔واحد سنگین تخریب بقیع✔

بند اول:

دلم ب یاد قبر خاکی حزینه،حزینه
دلم گرفته به یاد مدینه،مدینه
ی شهرپر نورو ی گوشه،سردوتاریک۲
امشب دلم پر میزنه از توی سینه

ای بقیع من به خاکت مینازم
ای بقیع من صحنت رو میسازم

(امون ازاین غم)۳

یاامام رضا
ی نیم نگاه کن تورو خدا
نه صحنی نه گنبدی اقا،ای وای۲
مشهدکجاو بقیع کجا
بقیع کجاشهر کربلا
بقیع کجا و ایوون طلا،ای وای۲

(امون از این غم)
〰〰〰〰〰〰〰
بند دوم

قربون قبری که امامش،غریبه۲
قبرش خرابست ولی اون،کریمه۲
ازبچگی هاش دیده رنج و،جسارت۲
توی کوچه داد میزد مادرم حزینه

کوچه تنگو ای وای از دل سنگ
کوچه تنگو دلای ننگ وصد رنگ

(ای وای ازاین غم)۳
این دلم شکست
گوشواره ی مادرم شکست
فریادمیزدآخ سرم شکست،ای وای۲

غرور من زیر پا شکست
وقتی مادر رو خاکا نشست
امون زصورت امون زدست،ای وای۲

(امون از این غم)
〰〰〰〰〰〰〰〰〰

?شعر و سبک:یاسر سیوندی