شعروسبک:علی یعقوبی بانوای:کربلایی کسری شریفی

بدون نظر

 

IMG-20151010-WA0006

دانلودفایل

?سبک شور مولودی علی اکبر((ع))بسیار زیبا?
بنداول?
پسر زهرا علی اکبر
دلبرودلدار علی اکبر
روح توسل علی اکبر
دستاموکن پر علی اکبر
علی اکبری
ازهمه سرتری
تنها تولشگری
شبه پیمبری
تو علی اکبری
هرچی بگم سری
پسراربابو
نوه ی حیدری
یاعلی اکبر۴
بنددوم?
امپراطورم علی اکبر
معنی شورم علی اکبر
بده شراب ازجامتون اقا
مست ومدهوشم علی اکبر
جنون من علی
رگ وخونم علی
عمریه که منم
نوکرتون علی
ذکر طوفان علی
ختم قران علی
اینومیگن اقا
مهربونی علی
یاعلی اکبر۴
?شعروسبک:کربلایی علی یعقوبی((قم المقدسه))
?به نفس:کربلایی کسری شریفی

کانال سبکهای مداحی :
https://telegram.me/Sabkmadahi110