شعر و سبک :امیرحسین پارسا بانوای:کربلایی رضا شیخی

بدون نظر

    دانلود فایل ?زمینه تخریب قبور ائمه بقیع? ???????? ۱⃣ نداره شهره تاریک مدینه شم/ عو چراغی همه جا خاکیه حتی نداره صح/نو رواقی چقده دیدن وضعه مدینه سخ/ته برای کسیکه دیده تصویره حریم شا/هه عراقی بازم/داره/می باره اشک آسمون کبو/تره/بقیع نداره اشیون میخوام/برم/سراغ قبره بی نشون زائرا به پشت پنجره ها روضه میخونن […]

ادامه مطلب ...